Návod na údržbu

Hnací hřídel

  • Sejměte oba krycí plechy,
  • pomocí štětečku naneste trochu maziva na vřeteno a kluznou plochu,
  • znovu nasaďte oba plechy zpět.
  • Zastřešení zdvihněte a opět spusťte aby se mazivo rovnoměrně rozprostřelo,
  • abyste předešli poškození zařízení provádějte toto mazání 4x v roce.

Řetěz

  • sejměte krycí plech motoru,
  • řetěz namažte mazivem dle níže uvedené specifikace,
  • nasaďte krycí plech motoru zpět.

Doporučené mazivo

Používejte pouze acidorezistentní maziva. Nepoužívejte grafitové mazivo.

Mazací sprej

Používejte pouze spreje, které jsou tekuté a na vzduchu ztuhnou.

Například: Würth HTS + teflon Art. Nr. 893 128    Zatížitelnost zařízení v dolní poloze: 85kg/m2

Bezpečnostní upozornění:

Při zavírání ani otvírání se nesmí nikdo nacházet v bazénu ani na střeše.

Dokumentace

Návod na údržbu ke stažení (PDF) (3,48MB, pdf)